Pre - Ielts

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Tùy vào trình độ thực tế của học viên khi bắt đầu tham gia học để có thể rút ngắn thời lượng học:

   - Từ Pre – A1: (Bỏ qua khóa này nếu đạt bài test tương đương bằng Starters cấp độ từ 10 khiên). Nếu không đạt yêu cầu, Học viên cần hoàn tất giáo trình E.Up Starter – 1 – 2. (thời lượng học 48 tuần)

  - Từ A1: (Bỏ qua khóa này nếu đạt bài test tương đương bằng Movers cấp độ từ 10 khiên). Nếu không đạt yêu cầu, Học viên cần hoàn tất giáo trình E.Up 3 – 4 . (thời lượng học 48 tuần)

  - Từ A2: (Bỏ qua khóa này nếu đạt bài test tương đương bằng Flyers cấp độ từ 10 khiên). Nếu không đạt yêu cầu, Học viên cần hoàn tất giáo trình E.Up 5 – 6 . (thời lượng học 48 tuần)

Khai giảng: Đang cập nhật
Sĩ số: Đang cập nhật
Giáo viên: Đang cập nhật
Thời lượng: 144 tuần

Khóa học liên quan

Khóa học đã xem

Thêm thông tin về Trung tâm Ngoại ngữ Cánh Đồng Xanh

Đăng kí nhận mail ưu đãi

Hãy nhập email của bạn vào đây để nhận tin mới nhất!